İletişim

 

 

Arap Dili Anabilim Dalı Posta Adresi
 
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Arapça Öğretmenliği Anabilim Dalı
C Blok  Z-01
06500 Teknikokullar-ANKARA
 
 
Tel: +90 (312) 202 84 67 (Arş. Gör. Meryem Melike Güngenci, Arş. Gör. Süheyla Sarıaydın Atay)
 
Yabancı Diller Bölümü Sekreteri
Tel: +90 (0312) 202 84 69
Fax: +90 (0312) 222 70 37
 
Gazi Eğitim Fakültesi Ulaşım