Duyurular

ARALIK 2020 ÎLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI

 

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından,

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Mimarlık
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Eğitim Programları ve Öğretimi
 • Fizik Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Eğitim Yönetimi 
 • Arap Dili Eğitimi
 • alanlarında Îlmi Hüviyet Sınavı yapmak üzere görevlendirilmiştir.

YÖK tarafından üniversitemize isimleri ve bilgi/belgeleri iletilen ve Aralık 2020 döneminde gerçekleşecek olan ve Îlmi Hüviyet Tespiti Sınavına girmek isteyen adayların 05-23 Kasım 2020 tarihleri arasında sınav başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular, İlmi Hüviyet Başvuru Formu doldurulup çıktısı alınıp ve imzalanarak ilmihuviyet@gazi.edu.tr adresine mail olarak gönderilecektir. Faks yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Îlmi Hüviyet Tespiti Sınavları, 07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, üniversitemizin ilgili fakülteleri tarafından hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav tarihi, yeri ve saati gibi bilgiler, Kasım ayının son haftasında www.gazi.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

 • Başvuru ücreti: 770 TL
 • Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesi
 • Hesap Adı: Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Rektörlük Hesabı
 • IBAN Numarası: TR81 0001 2001 2940 0006 0001 57
 • Dekontun üzerinde başvuran kişinin adı, soyadı bulunmalı ve açıklama kısmında “İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı Başvuru Ücreti” ifadesi yer almalıdır.
 • Başvuru ücreti dekontunun başvuru formu ile birlikte ilmihuviyet@gazi.edu.tr adresine gönderilmesi zorunludur.

 

*Sınavın tüm süreci Türkçe olacaktır.

*Sınava mazereti nedeniyle giremeyecek/girmeyen adaylar başvuru ücretinin iadesi için başvuru yapabilirler. Ödeme iadesi için başvuru yapacak olan adayların, ilan edilen Îlmi Hüviyet Tespit Sınavı bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere en geç 7 gün içerisinde; ilan sayfasında yer alan Dilekçe ve Ödeme İadesi Başvuru Formunun doldurulup çıktısı alınıp imzalanarak ve Banka Dekontu ile birlikte ilmihuviyet@gazi.edu.tr adresine mail yoluyla iletmesi gerekmektedir. Sınava giren adayların başvuru ücreti iadesi yapılmaz.